Юпитер в ХІІ дом

Юпитер в ХІІ дом дава печалби и успех в работата, свързана с уединение – лаборатория, болница, приют. Ако хората, които имат такъв Юпитер са болни – ще бъдат много облагодетелствани от благодетелите. Ако ли пък самите са богати – ще бъдат щедри и ще дават без сметка на благотворителни учреждения. Неприятелите им ще бъдат превърнати в приятели. Нараненият Юпитер прави лицето нехайно, непредвидливо, ще завърши живота си в приют.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply