СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН МЕТОД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ

Ако си зададем въпроса: СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ дава ли ни

възможност да се информираме общо и в частност върху климата и

събитията през годината, за която е изчислена?

ЛУНА В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВНА ВЕНЕРА

Накратко казано – това е период на всеобщ успех и щастие.

ЛУНАТА В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВНО СЛЪНЦЕ

ма неприятности със съпруга си. Тези съчетания показват още повреда на здравето.

ЛУНАТА В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВНО СЛЪНЦЕ

Често под влиянието на тези промени последва брак, богатство, щастие

ПОСОКИ В ДВИЖЕНИЕТО НА ЛУНАТА

Лунните съчетания нямат собствено влияние или това влияние е съвсем незначително, ако тези съчетания не се проявят в хармония с първична насока, която за момента е в сила

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВЕН АСЦЕНДЕНТ

Предсказват също многобройни грижи и изобщо това, което обикновено се нарича „мал шанс”.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВЕН АСЦЕНДЕНТ

Тези съчетания означават период на материално благосъстояние

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС СРЕДАТА НА НЕБЕТО

Тези съчетания ще означават период на недоверие

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС СРЕДАТА НА НЕБЕТО

Изобщо, в това време ще има най-вече възможности за успех, отколкото в кое и да е друго време.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВЕН НЕПТУН

Ако Нептун е в добри съчетания при раждането