ЛУНАТА В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВНО СЛЪНЦЕ

Тези съчетания показват период на грижи и на загуби. Умът на лицето е колеблив и неспособен да вземе някакво решение. Изложено е на опасност да пропуска изгодни моменти. Има неприятности със съпруга си. Тези съчетания показват още повреда на здравето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply