Архив за Март 3rd, 2011

Сатурн в ХІ дом

Сатурн в ХІ дом предрича усамотен живот

Сатурн в Х дом

Сатурн в Х дом дава действена природа, самоуверена и амбициозна

Сатурн в ІХ дом

Сатурн в ІХ дом, когато е добре съчетан, дава задълбочен и съзерцателен ум

Сатурн в VІІІ дом

Сатурн в VІІІ дом, когато е добре поместен и в един от собствените си знаци

Сатурн в VІІ дом

Сатурн в VІІ дом означава, че съпругът ще има сатурнови качества: непорочност

Сатурн в VІ дом

Сатурн в VІ дом, ако е добре поместен, дава на лицето възможност да ръководи служащи

Сатурн в V дом

Сатурн в V дом, ако е в добро съчетания със Слънцето или с Юпитер, ще бъде благоприятен за спекулации в областта на къщи