За Института

ИМАТЕ ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗУЧАВАТЕ АСТРОЛОГИЯ, ПОПАДНАЛИ СТЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО И ЗАЕДНО ЩЕ ПРЕПЛУВАМЕ НЕОБЯТНИЯ ОКЕАН НА АСТРОЛОГИЧНОТО ЗНАНИЕ И ПРАКТИКА. ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ, НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ. ­

Институтът за френска астрология “Люмиер” предлага пълно обучение по АСТРОЛОГИЯ в ИНТЕРНЕТ. Този начин на подготовка по древната предсказателна наука е НОВОСТ не само за България, но и за целия свят. Обучението е развито в ПЕТ НИВА – за начинаещи и за практикуващи вече астролози. След успешна защита на усвоените знания в съответното ниво обучаващите се ще получат ДИПЛОМА.

НИЕ предлагаме ПЪЛНО обучение във всеки един от разделите на астрологията с високо квалифицирани преподаватели-лектори.

Сайтът на Институт за френска астрология “Люмиер”, който сте отворили, с името си показва, че е сериозно учебно заведение и че всеки, който пожелае, може да изучава астрология, поне до там, че да ползва наученото не само за самия себе си, а и за своите близки. За да постигнете това, условието е да знаете датата, мястото и часа – колкото се може по-точно, на своето раждане и ще можете сами да си съставите хороскоп и да разчете ПОСЛАНИЕТО НА ЗВЕЗДИТЕ за своята личност – всичко за семейството и дома, за любовта и брака, за пътувания и професия, както и за своето здраве.

Изучаването на събрания в сайта материал позволява да определите ВАШАТА СЪДБАТА, основните събития, които ви очакват и времето за тяхната реализация. Ще бъде показан начина на изчисляване на една астрологична тема, но само като сведение, а основно ще се ползва изчислителната астрологична програма Kepler 7.0.

В сайта в популярна форма са изложени много факти от историята на достигналата до нас от древността наука АСТРОЛОГИЯ. Някога тя е била известна на малцина адепти (посветени) с езотеричното мислене. В определени периоди е смятана едва ли не за ерес, но привлича все повече и повече големи философски умове, след като са се докоснали до нея. Всичко това може да откриете в раздел “СТАТИИ”, като допълнителна илюстрация на начините да се възползвате от астрологичните познания.

Внушителният обем на сайта разкрива не само техниката на рождената астрология, но предлага и възможността да се запознаете и да експериментирате сами различните методи за доказване на датите на бъдещи събития от живота на дадена личност.

Предлаганите лекции са част от програмата на първото българско училище по астрология “ХАДЕС”, (на името на известен френски астролог) за обучение и добиване на правото да упражняват професията АСТРОЛОГ след успешно преминаване на степените, застъпени в учебната програма. Тази програма е експериментирана в продължение на двадесет години не само в София, а така също и в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Разград. В училището по астрология досега са се обучили над две хиляди човека. Голяма част от тях са практикуващи астролози, други успешно се представят на страниците на наши списания и вестници, а трети издадоха книги по астрология.

През деветдесетте години програмата бе включена в лекции към Софийски университет “Свети Климент Охридски” – Стопански факултет, в продължение на две учебни години и в Нов Български Университет – Департамент “Антропология” в продължение на три години.

Настоящият сайт с право може да се нарече пълен учебник по астрология или РЪКОВОДСТВО, с което сами можете да научите и усвоите астрологичната техника не само на съставянето и интерпретацията на хороскопа, но и на неговото развитие във времето.

Сайтът отговоря на писмата на хиляди желаещи да изучават тази древна наука по ДИСТАНЦИОНЕН ПЪТ, а така също и да повдигна булото на техниката на интерпретацията на хороскопа.

Сайтът не е провокация за Вашата интелигентност, а протегната ръка за помощ в трудния живот и отговор на желанието ви да се ОБУЧАВАТЕ.

ПЪРВО НИВО, озаглавено “АСТРОПСИХОАНАЛИЗ НА ЛИЧНОСТТА”, включва цялостна интерпретация на един рожден хороскоп със съответните сфери на влияние: характер, дадености, финансии, кратки и дълги пътувания, нещо за дома и семейството, за любовта, децата и брака, за професионалната ориентация на родения и още други теми.

ВТОРО НИВО, наречено “МАГИЯ НА ПРОГНОЗАТА”, третира въпроси, свързани с различните методи за прогнозиране и доказване на датите на бъдещи събития, а защо не и на отминали такива?

ТРЕТО НИВО запознава обучаващите с други раздели от астрологията; партньорството – това велико изкуство, наречено още в древността – синастрия, часова – хорарна и елективна астрология.

ЧЕТВЪРТО НИВО – майсторски клас, ако имате желание да надзърнете в МУНДАННАТА астрология, нейните принципи и разработки.

ПЕТО НИВО – АСТРОЛОГИЧЕСКИ ПРАКТИКУМ предлагащ интересни те ми за събеседване и отговор на много въпроси от практиката.