Архив за Октомври, 2011

ПОСОКИ НА СЛЪНЧЕВОТО ДВИЖЕНИЕ

Когато Слънцето образува при движението си секстил, квадратура, тригон или противостоеж с някоя планета, въздействието на Слънцето започва да се проявява а щом Слънцето стигне на разстояние градус и половина от планета и трае докато Слънцето измине градус и половина отвъд планетата.

НЯКОЛКО ВАЖНИ ТОЧКИ

Понякога, в случаите, когато посочените от едно съчетание събития засягат двама души, съчетанията на планетите в движение могат да се осъществят в звездослова на единия и да бъдат оплодени от хармонично съчетание без обаче да дадат резултат, защото съчетанието в звездослова на другия не е достигнало още зрялост.