Архив за Септември, 2011

РАЗВИТИЕ НА ЪГЛИ

Освен развитието на планетите, трябва да отбележим още и движението напред на домовете. Това движение трябва да изчисляваме по начина за построяване на звездослова с разликата, че си служим със з.в. за деня, който съответства на годината, за която искаме да развием звездослова.

ДАТА НА ПРОМЕНЕНОТО ИЗЧИСЛЕНИЕ

Ако едно дете се ражда в 7 часа в Ню-Йорк или в 6 часа в Чикаго, или в 13 часа в Берлин, или в 14 часа в Ленинград, или точно в 12 часа в Лондон, часовникът на гринуичката обсерватория неизменно ще покаже само едно и също време – именно 12 часа на обяд!

РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА РАЗВИТИЕ И ТЕХНИТЕ ТОЧНИ ОСНОВАНИЯ

Да си представим един прът – дълъг билиони километри, забит в земята на екватора и образуващ прави ъгли с полюсите на земята. Ако този прът би се завъртял заедно със земята в пространството, небесният кръг, който той би описал ще бъде онова, което астрономите наричат небесен екватор.