Архив за Декември, 2011

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА С ОСНОВЕН МЕРКУРИЙ

Слънцето достига квадратура с Меркурий само когато лицето е в напреднала възраст.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД ИЛИ СЕКСТИЛ С МЕРКУРИЙ В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Това положение показва също така благоприятни условия за пътешествия.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВНА ВЕНЕРА

Но то може да победи всичко това, ако работи енергично за издигане на своя морал и на личното си поведение, защото да искаш значи да можеш!