Архив за Март 2nd, 2011

Сатурн в ІV дом

Сатурн в ІV дом показва богатство, мъдро управление на къщи, земи, селски стопанства или мини

Сатурн в ІІІ дом

Сатурн в ІІІ дом, когато е добре съчетан, дава сериозен, умерен, разсъдлив и съзерцателен ум

Сатурн във ІІ дом

Сатурн във ІІ дом при добро съчетание, специално в своя знак и подем

Сатурн в І дом

Сатурн в І дом при добро съчетание е щастлив знак