ВЕНЕРА В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЮПИТЕР

…… В допълнение, роденият трябва да се пази от сделки с по-възрастни, защото ще се стремят да го експлоатират. По-късно – той самият ще злоупотребява с младите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply