Уран във ІІ дом

Уран във ІІ дом, който управлява богатството, означава несигурно материално положение; много възходи и падения в живота. Дори ако лицето е облагоприятствано от другите съчетания, от гледна точка на „пари” то ще бъде винаги зле, неспособно да се защитава от внезапни загуби. За такива хора няма сигурно влагане на средства, защото най-непредвидени условия могат да настъпят и да донесат или непредвидени печалби, или големи загуби и всичко става с такава бързина, щото е невъзможно да се даде съвет.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply