Уран във ВОДОЛЕЙ

Уран във ВОДОЛЕЙ е едно от най-добрите съчетания. Това съчетание заздравява интуицията и оригиналността, и направлява усилията в хуманистична насока. Хората, които имат Уран в това положение, са обградени с много приятели.

Ако Уран е наранен, лицето ще има толкова променлив характер, че ще му е невъзможно да осъществява домогванията си, колкото и чисти и човечни да са те.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply