Марс в РИБИ

Марс в РИБИ – при добро съчетание, дава дарби за полицай, пазач на затвор или хирург в болница и други занятия, при които лицето ще влиза в досег с публика, но упражнява своята власт по предпазлив начин. Това съчетание дава също наклонност към потайна любов, която лицето трябва да скрива от очите на другите. Когато Марс е наранен в Риби, тайните отношения водят до много неприятности. Има опасност също от нападки на скрит неприятел, от съд, затвор и др. Неумереност в пиенето ще доведе до поставяне в поправително заведение. Много неприятности и нещастия са означени поради вероломството на лицето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply