Слънцето в ІХ дом

Това положение прави ума блестящ, вдъхва на лицето възвишени идеали и амбиции, прави го великодушен, примирителен спрямо мненията на околните

Слънцето в VІІІ дом

Осмият дом е ъгълът, в който действат силите на смъртта

Слънцето в VІІ дом

Съчетанията са често злочести, поради егоизма на съдружниците, но който има Слънце в VІІ дом не би могъл да се оплаче

Слънцето в VІ дом

Тук Слънцето е с намалена сила и с намален жизнен ток

Слънцето в V дом

Този дом управлява желанията, удоволствията, децата, възпитанието и известността

Слънцето в ІV дом

Тук сме в едно от най-неблагоприятните положения на Слънцето

Слънцето в ІІІ дом

Слънцето в третия дом облагоприятства пътуванията и прави личността забележителна и наблюдателна

Слънцето във ІІ дом

Слънцето във втория дом благоприятства подобряване

Слънцето в дванадесетте дома

Слънцето в І дом:
Слънцето е източник на жизненост. Първи дом означава домът на детството. Слънцето, в добър аспект в първи дом, прибавя жизненост на изгряващия знак и увеличава способността за усвояване (разбиране). Осветява живота през детството, укрепва човека, прави го по-весел, искащ да успее в живота, смелост пред трудностите. Смеещ се, оптимист, което увеличава шансовете [...]

Слънцето – разпределител на живота

Слънцето е основният указател за здравето в мъжките теми, а Луната – в женските, но и двете светила са важни. Може да се каже, че здравето на един мъж няма да пострада толкова от лошите аспекти на Луната, колкото от слабото Слънце и обратно – една жена страда повече от лошата Луна, отколкото от лошите аспекти на Слънцето.