Венера в ІХ дом

Венера в ІХ дом е много благоприятно положение

Венера в VІІІ дом

Венера в VІІІ дом ще донесе предимства в брак

Венера в VІІ дом

Венера в VІІ дом е един от най-положителните признаци на съпружеско щастие

Венера в VІ дом

Венера в VІ дом дава на лицето верни служители, които работят за негов интерес – ако е работодател

Венера в V дом

Венера в V дом прави лицето с изключителна привързаност

Венера в ІV дом

Венера в ІV дом показва щастливи домашни условия

Венера в ІІІ дом

Венера в ІІІ дом има изключително влияние върху облагородяването на духа

Венера във ІІ дом

Венера във ІІ дом показва финансови успехи

Венера в І дом

Венера в І дом предрича щастливо детинство. Тя дава на лицето обичлив характер, общителност, отзивчивост; също така любов към музиката и удоволствията

Венера – планета на любовта

ХІІІ глава от І послание към коринтяните на апостол Павел е бляскава възхвала на любовта: „Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, не се превъзнася, всичко вярва, всичко претърпява… Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества – ще отпаднат, ако са знание – ще изчезнат.”