ЛУНАТА В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ НА СЛЪНЦЕТО

ЛУНАТА В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ НА СЛЪНЦЕТО прави лицето непостоянно, нерешително, променчиво и неспособно да преследва определена цел в живота

ЛУНАТА В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС СЛЪНЦЕТО

Добрите съчетания на Луната и Слънцето показват напълно щастлив и благополучен човек – радващ се на добро здраве

ЛУНАТА В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД СЪС СЛЪНЦЕТО

Какъвто и да е знакът или домът, в който става съчетанието на тези две светила, лицето бива така силно белязано от особеностите на съответния знак, че когато не е известен истинския асцендент, дори и най-опитният астролог може да се излъже като сметне, че лицето е родено в асцендент оня знак, в който двете светила са в съвпад

МЕРКУРИЙ В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД СЪС СЛЪНЦЕТО

МЕРКУРИЙ В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД СЪС СЛЪНЦЕТО. Това са единствените съчетания между тези две светила

Венера в паралел или съвпад със слънцето

ВЕНЕРА В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД СЪС СЛЪНЦЕТО дава на лицето артистично развитие и музикални способности, влечение изобщо към изкуството.

Слънцето в РИБИ

Това положение дава природа, склонна към усамотяване; облагоприятства занаяти, които са скрити от погледа на множеството – в затвори, болници, учреждения за благотворителност

Слънцето във ВОДОЛЕЙ

Тук се съчетават влиянията на Слънцето, Уран и единадесети дом – това дава на лицето интуитивен усет за естеството на нещата, свързва го със силите и идеите на духовните сфери

Слънцето в КОЗИРОГ

Слънцето в КОЗИРОГ:
Това е сигурно указание, че лицето ще се издигне в живота с помощта на високопоставени личности, че то ще е достойно за уважение и с чест ще изпълни работата, като заема отговорна и доверена служба. Роденият ще бъде умен, честен и почтен. Съдиите, които имат това положение на Слънцето са неподкупни. Те така [...]

Слънцето в СТРЕЛЕЦ

Това Слънце дава възвишен идеал и благородни пориви, свързани с желанието за извисяване, като безкористно помага за духовното издигане на другите

Слънцето в СКОРПИОН

Слънцето в Скорпион, когато е добре съчетано, дава голяма енергия, смелост при всякакви изпитания и независими характери