УРАН В СЕКСИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ

УРАН В СЕКСИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ дава оригинален, независим ум, въставащ против модата и традицията на обществените условности. Човекът с този аспект е неустрашим в усилията си да си проправи път към абсолютна свобода. Това е следователно знакът за пионерите на мисълта и на откритията, показател на гениалността. Идеите и идеалите на такъв човек са насочени само към прогреса и при това с голямо вдъхновение. Обикновените хора го мислят за човек с болен ум. Тези съчетания са благоприятни за литературата и научна работа, за открития – особено във връзка с въздуха и електричеството.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply