Архив за Февруари 15th, 2011

Венера в ХІІ дом

Венера в ХІІ дом – добре съчетана, показва, че лицето ще бъде облагодетелствано от предимствата

Венера в ХІ дом

Венера в ХІ дом – добре съчетана, ще даде много приятели, изпълнени с желание да помогнат на лицето

Венера в Х дом

Венера в Х дом е един от най-добрите признаци на общо благосъстояние

Венера в ІХ дом

Венера в ІХ дом е много благоприятно положение

Венера в VІІІ дом

Венера в VІІІ дом ще донесе предимства в брак

Венера в VІІ дом

Венера в VІІ дом е един от най-положителните признаци на съпружеско щастие

Венера в VІ дом

Венера в VІ дом дава на лицето верни служители, които работят за негов интерес – ако е работодател

Венера в V дом

Венера в V дом прави лицето с изключителна привързаност

Венера в ІV дом

Венера в ІV дом показва щастливи домашни условия

Венера в ІІІ дом

Венера в ІІІ дом има изключително влияние върху облагородяването на духа