Меркурий в СКОРПИОН

Меркурий в СКОРПИОН дава остър ум, пламенни желания, будна интелигентност, изострен език с хапещ сарказъм. Роденият е опърничав и упорит, с него мъчно може да се постига съгласие. Такива хора са изпълнени от друга страна със сила, побеждават всякакви пречки, биват привличани от окултните науки с магнит. Когато Меркурий е наранен, роденият може да има разочарования във всичко, което предприема, да стане свадлив до немай къде, циник, ще изказва винаги противно на останалите мнение.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply