Меркурий в ОВЕН

Меркурий в ОВЕН означава, че лицето ще увеличи противоречията в споровете си. Дава способност за бързи и находчиви отговори, наклонност към преувеличаване, което не всякога е умишлено. Ако Меркурий е добре поставен, лицето ще има умствена широта. Той проявява търпимост, прилежание, идейна схватливост, грижливо е към себе си, има чувство за ред. Когато Меркурий е наранен в Овен, лицето прескача препятствията без да ги мери предварително. Липсва му равновесие, колебливо е и нерешително. Понеже е лишено от чувство за отговорност не може да се разчита на него за каквото и да било.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Меркурий в ОВЕН”

  1. 1christopher says:

    3tasting…

Leave a Reply