Венера в РИБИ

Венера в РИБИ е в своя собствен знак на подем, където нейното благотворно влияние се присъединява към благотворното влияние на Юпитер. А понеже Риби са воден знак, положението означава дълбока омекотена чувственост, придружавана от тъга, която е съдържанието на ХІІ дом. Това положение показва лице, което може да изпита чувство – подобно на чувството на Спасителя, когато е казал: „Елате при мене вие всички слаби и подтиснати и аз ще ви дам покой!” Венера в Риби показва характер, изпълнен с желание да подкрепи тялом и духом тези, които страдат тялом и духом. Често роденият – тласнат от състрадание, поема служба в затвор, болница или благотворително заведение. Това положение дава също така склонност към музика. А когато и другите съчетания са благоприятни, лицето има големи гласови способности и такива към овладяване на музикални инструменти. Хората от Венера с Риби са непрекъснато изложени на измама в сделките и ще носят бремето на незаконни връзки.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply