СЛЪНЦЕТО В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВЕН НЕПТУН

Ако Нептун е наранен при раждането, тези съчетания ще посочат критичен период за всеки, който може да отговори на неговото духовно влияние. Такива хора ще бъдат свръхчувствени, годни да попаднат в нежеланото състояние на несъзнателно ясновидство и да бъдат обсебени от същества на невидимия свят, които търсят медиуми, за да удовлетворяват своите желания, обикновено лоши. Така, лицето може да стане лесна плячка на някои хипнотизатори.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply