Нептун в ІІІ дом

Нептун в ІІІ дом развива значително умствените способности и дава големи литературни и ораторски дарби.

Но когато Нептун е наранен, мисловността е долнокачествена. Лицето е лукаво, потайно, понякога слабоумно – със странни прищевки и развратни влечения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply