Posts Tagged ‘СКОРПИОН’

Слънцето в СКОРПИОН

Слънцето в Скорпион, когато е добре съчетано, дава голяма енергия, смелост при всякакви изпитания и независими характери