Posts Tagged ‘Венера’

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПОТИВОСТОЕЖ С ВЕНЕРА

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПОТИВОСТОЕЖ С ВЕНЕРА излага родения на неприятности

НЕПТУН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ВЕНЕРА

НЕПТУН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ВЕНЕРА може да се прецени като при случая Марс в съвпад или паралел с Уран

НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ В ТРИГОН С ВЕНЕРА

НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ В ТРИГОН С ВЕНЕРА дава вдъхновени музиканти,

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ОПОЗИЦИЯ С ВЕНЕРА

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ОПОЗИЦИЯ С ВЕНЕРА. Квадратурата или паралелът водят винаги до разногласия между двата пола

УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА

УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА дава издигане на интелекта

МАРС В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С ВЕНЕРА

Това съчетание няма винаги еднакво въздействие и може да се счете за добро или за лошо според обстоятелствата или същината на нещата

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА дава на родения амбициозен характер, склонен към приключения

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ВЕНЕРА

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ВЕНЕРА дава същото влечение към лукса, но ограничава средствата за постигането му

ЮПИТЕР В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ И ТРИГОН С ВЕНЕРА

ЮПИТЕР В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ И ТРИГОН С ВЕНЕРА е един от най-добрите признаци за успех и щастие.

САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА

САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА. Добрите качества на Венера са любов, приятелство