ЛУНАТА КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

На тях не може да се разчита и те са неспособни да направят каквото и да било, което изисква особено усилие.

МЕРКУРИЙ КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Означава способности във всички клонове на мисловната област: наука, литература, ораторство

ВЕНЕРА КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Такива хора обичат децата, имат много деца; обичат също удоволствията, обществото

СЛЪНЦЕТО КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

То дава още горещо сърце и любящ, показен характер.

Разум и управляващи планети

Вие ще заключите, че тя е управляващата планета в звездослова и че тя ще упражни преобладаващото влияние в живота на лицето, макар че не е владетел на асцендента.

ПОМАГАТЕ ЛИ НА ЗВЕЗДИТЕ СИ?

Допуска се, че ние сме твърде слаби и следователно неспособни да упражняваме всякога с необходимата сила нашата воля.

МЕРКУРИЙ ПРЕДИ И СЛЕД СЛЪНЦЕТО

Меркурий преди Слънцето дава по-фин интелект, по-буден и напредничав ум, отколкото когато Меркурий е след Слънцето.

СИЛА И СЛАБОСТ НА ПЛАНЕТИТЕ, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ ИЗВИСЯВАНЕ, ПОДЕМ, КРИТИЧНИ СТЕПЕНИ И ПР.

Друг важен фактор, за който трябва да се държи сметка, е издигането. Колкото една планета е по-близо до средата на небосвода.

РЕЗЮМЕ НА АСТРОЛОГИЧНОТО УЧЕНИЕ

След като изучаващият астрологията усвои основно значението на положението и съчетанията на различните планети, описани подробно в предходните глави, ще може с голяма леснина да изтълкува въздействието на всяко съчетание

КРИТИЧНИ ГРАДУСИ

Друго разпределение на зодиака, което е също лесно за запомняне и твърде важно за съобразяване, е преминаването на Луната през дванадесетте знака. Започва се от Овен, който дава 0о–1о.