СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВНА ЛУНА

Осигуряват благоразположението на влиятелни личности. Ако е неомъжена жена, тези направления ще донесат щастлив брак.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА С ОСНОВЕН МЕРКУРИЙ

Слънцето достига квадратура с Меркурий само когато лицето е в напреднала възраст.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД ИЛИ СЕКСТИЛ С МЕРКУРИЙ В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Това положение показва също така благоприятни условия за пътешествия.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВНА ВЕНЕРА

Но то може да победи всичко това, ако работи енергично за издигане на своя морал и на личното си поведение, защото да искаш значи да можеш!

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Ако лицето още не е оженено, ще завърже познанство, което ще приключи с идеален брак.

ПОСОКИ НА СЛЪНЧЕВОТО ДВИЖЕНИЕ

Когато Слънцето образува при движението си секстил, квадратура, тригон или противостоеж с някоя планета, въздействието на Слънцето започва да се проявява а щом Слънцето стигне на разстояние градус и половина от планета и трае докато Слънцето измине градус и половина отвъд планетата.

НЯКОЛКО ВАЖНИ ТОЧКИ

Понякога, в случаите, когато посочените от едно съчетание събития засягат двама души, съчетанията на планетите в движение могат да се осъществят в звездослова на единия и да бъдат оплодени от хармонично съчетание без обаче да дадат резултат, защото съчетанието в звездослова на другия не е достигнало още зрялост.

РАЗВИТИЕ НА ЪГЛИ

Освен развитието на планетите, трябва да отбележим още и движението напред на домовете. Това движение трябва да изчисляваме по начина за построяване на звездослова с разликата, че си служим със з.в. за деня, който съответства на годината, за която искаме да развием звездослова.

ДАТА НА ПРОМЕНЕНОТО ИЗЧИСЛЕНИЕ

Ако едно дете се ражда в 7 часа в Ню-Йорк или в 6 часа в Чикаго, или в 13 часа в Берлин, или в 14 часа в Ленинград, или точно в 12 часа в Лондон, часовникът на гринуичката обсерватория неизменно ще покаже само едно и също време – именно 12 часа на обяд!

РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ НА РАЗВИТИЕ И ТЕХНИТЕ ТОЧНИ ОСНОВАНИЯ

Да си представим един прът – дълъг билиони километри, забит в земята на екватора и образуващ прави ъгли с полюсите на земята. Ако този прът би се завъртял заедно със земята в пространството, небесният кръг, който той би описал ще бъде онова, което астрономите наричат небесен екватор.