Архив за ‘Слънцето в съчетание с планетите’

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВЕН АСЦЕНДЕНТ

Предсказват също многобройни грижи и изобщо това, което обикновено се нарича „мал шанс”.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВЕН АСЦЕНДЕНТ

Тези съчетания означават период на материално благосъстояние

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС СРЕДАТА НА НЕБЕТО

Тези съчетания ще означават период на недоверие

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С УРАН В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Ако при раждането Уран е добре съчетан и ако лицето е достатъчно развито

СЛЪНЦЕТО В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВЕН УРАН

Възможно е лицето да загуби завинаги доверието на тия, които го познават или в зависимост от съчетания

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ОСНОВЕН МАРС

Вероятно ще пътува за откриване на нови поприща и не ще намери покой

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВЕН МАРС

Лицето трябва да вложи в живота си цялата си енергия, цялата си воля, за да се предпази от посочените злини.

СЛЪНЦЕТО В ДВИЖЕНИЕ В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЮПИТЕР В ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Тези съчетания показват също лошо здраве и семейни неприятности.

СЛЪНЦЕТО В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЮПИТЕР, КОЙТО СЕ НАМИРА ВОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Означават период на финансово благополучие.

СЛЪНЦЕ В ДВИЖЕНИЕ В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ОСНОВЕН САТУРН

Паричните затруднения ще влошават положението на лицето още повече.