Posts Tagged ‘VІ дом’

Уран в VІ дом

Във всеки случай, човек с Уран в това положение ще бъде много нервен и даже раздразнителен.

Марс в VІ дом

Марс в VІ дом дава пъргав работник, енергичен и способен да се издигне до високо подчинено положение

Юпитер в VІ дом

Юпитер в VІ дом дава добро здраве и успехи при лечение на болни или при гледането им

Сатурн в VІ дом

Сатурн в VІ дом, ако е добре поместен, дава на лицето възможност да ръководи служащи

Луната в VІ дом

Луната в VІ дом: е неблагоприятно положение, особено в звездослова на жена

Меркурий в VІ дом

Меркурий в VІ дом дава прави ума буден, когато е насочен към постигане на лични облаги

Венера в VІ дом

Венера в VІ дом дава на лицето верни служители, които работят за негов интерес – ако е работодател