Posts Tagged ‘VІІ дом’

Уран в VІІ дом

Такива хора са обикновено нещастни в брака

Марс в VІІ дом

Марс в VІІ дом дава способен, трудолюбив, активен и неуморим в усилията за благосъстояние съпруг; индивидуалност – склонна към доброжелателно разпореждане

Юпитер в VІІ дом

Юпитер в VІІ дом дава симпатичен съпруг, с благородно и великодушно сърце

Сатурн в VІІ дом

Сатурн в VІІ дом означава, че съпругът ще има сатурнови качества: непорочност

Луната в VІІ дом

Луната в VІІ дом: предрича щастливо задомяване, сполуки при сдружавания и изобщо успех във всички отношения с околните

Меркурий в VІІ дом

Меркурий в VІІ дом дава, когато е добре поставен, прави лицето известно в литературните и научните кръгове.

Венера в VІІ дом

Венера в VІІ дом е един от най-положителните признаци на съпружеско щастие