Posts Tagged ‘VІІІ дом’

Уран в VІІІ дом

Ако обаче планетата е наранена, лицето попада в спорове във връзка със завещанието на починало лице.

Марс в VІІІ дом

Марс в VІІІ дом носи материални облаги от брак или наследство

Юпитер в VІІІ дом

Юпитер в VІІІ дом показва материални придобивки чрез брак

Сатурн в VІІІ дом

Сатурн в VІІІ дом, когато е добре поместен и в един от собствените си знаци

Луната в VІІІ дом

Луната в VІІІ дом: осигурява материалните придобивки чрез брак, завещания, увеличава числото на децата

Меркурий в VІІІ дом

Меркурий в VІІІ дом, когато е добре поставен, осигурява печалба чрез издаване на литературни или научни творби

Венера в VІІІ дом

Венера в VІІІ дом ще донесе предимства в брак