Posts Tagged ‘ІV дом’

Уран в ІV дом

Общественото мнение в родното му място ще е толкова враждебно спрямо него, щото това ще повлияе и на процеса

Марс в ІV дом

Марс в ІV дом дава снажна конструкция

Юпитер в ІV дом

Юпитер в ІV дом е най-щастливият предвестник на семейното благополучие

Сатурн в ІV дом

Сатурн в ІV дом показва богатство, мъдро управление на къщи, земи, селски стопанства или мини

Луната в ІV дом

Луната в ІV дом: показва добри условия в брака и семейния живот

Меркурий в ІV дом

Меркурий в ІV дом дава неустойчивост в семейството

Венера в ІV дом

Венера в ІV дом показва щастливи домашни условия