Posts Tagged ‘ІІІ дом’

Уран в ІІІ дом

Нараненият в ІІІ дом Уран показва разправии със съседи, братя и сестри и вероятно скъсване на семейните връзки.

Марс в ІІІ дом

Марс в ІІІ дом дава изтънчен, блестящ, буден ум; широка инициатива и строителни възможности

Юпитер в ІІІ дом

Юпитер в ІІІ дом дава извънредно оптимистичен характер

Сатурн в ІІІ дом

Сатурн в ІІІ дом, когато е добре съчетан, дава сериозен, умерен, разсъдлив и съзерцателен ум

Луната в ІІІ дом

Луната в ІІІ дом: показва стремеж към интелектуални занимания

Меркурий в ІІІ дом

Меркурий в ІІІ дом, ако е добре поместен, има удивително влияние върху умствените качества на родения

Венера в ІІІ дом

Венера в ІІІ дом има изключително влияние върху облагородяването на духа