Posts Tagged ‘ІХ дом’

Уран в ІХ дом

Ако Уран е наранен в ІХ дом, в частност от Марс, лицето става свиреп анархист, който не се спира дори пред проливане на кръв.

Марс в ІХ дом

Марс в ІХ дом дава широки, свободомислещи идеи

Юпитер в ІХ дом

Юпитер в ІХ дом дава благороден, оптимистичен и миролюбив характер

Сатурн в ІХ дом

Сатурн в ІХ дом, когато е добре съчетан, дава задълбочен и съзерцателен ум

Луната в ІХ дом

Луната в ІХ дом: дава на лицето ясно съзнание, сериозност, наклонност към религия

Меркурий в ІХ дом

Меркурий в ІХ дом, добре поставен, вдъхва любов към религията, науката, литературата, правото

Венера в ІХ дом

Венера в ІХ дом е много благоприятно положение