Posts Tagged ‘ЮПИТЕР’

Юпитер в VІІ дом

Юпитер в VІІ дом дава симпатичен съпруг, с благородно и великодушно сърце

Юпитер в VІ дом

Юпитер в VІ дом дава добро здраве и успехи при лечение на болни или при гледането им

Юпитер в V дом

Юпитер в V дом увеличава числото на децата, които ще бъдат изворът на щастие за родителите

Юпитер в ІV дом

Юпитер в ІV дом е най-щастливият предвестник на семейното благополучие

Юпитер в ІІІ дом

Юпитер в ІІІ дом дава извънредно оптимистичен характер

Юпитер в І дом

Юпитер в І дом показва добро здраве и общо благополучие.

Юпитер – планета на благосклонноста

Юпитер е по същество на почит в Риби и Стрелец. Той е в подем при Рак. Юпитер управлява кръвта

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН

ЮПИТЕР В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН дава колеблив и недоверчив ум

ЮПИТЕР В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД СЪС САТУРН

ЮПИТЕР В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД СЪС САТУРН има същото благотворно въздействие

ЮПИТЕР В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС САТУРН

ЮПИТЕР В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС САТУРН дава на лицето общителен характер