Posts Tagged ‘щедрост’

Марс във ІІ дом

Марс във ІІ дом показва широка душа, щедрост, бързо забогатяване