Posts Tagged ‘ХІ дом’

Уран в ХІ дом

Ако Уран обаче е наранен, приятелите ще се превърнат в предатели или най-малкото ще служат на лицето дотолкова, колкото е необходимо за собствените им цели.

Марс в ХІ дом

Марс в ХІ дом създава водачите на обществените слоеве, ентусиазирани любители на удоволствията

Юпитер в ХІ дом

Юпитер в ХІ дом предвещава богати и влиятелни приятели

Сатурн в ХІ дом

Сатурн в ХІ дом предрича усамотен живот

Луната в ХІ дом

Луната в ХІ дом: дарява на лицето много приятелства

Меркурий в ХІ дом

Меркурий в ХІ дом дава големи познанства сред хората на литературата

Венера в ХІ дом

Венера в ХІ дом – добре съчетана, ще даде много приятели, изпълнени с желание да помогнат на лицето