Posts Tagged ‘хронично преяждане’

Сатурн в РАК

Сатурн в РАК е винаги слаб, следователно качествата, които той обикновено носи, срещат трудности при проявлението си