Posts Tagged ‘УРАН’

УРАН В СЕКСИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ

УРАН В СЕКСИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ дава оригинален, независим ум, въставащ против модата

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ОПОЗИЦИЯ С ВЕНЕРА

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ОПОЗИЦИЯ С ВЕНЕРА. Квадратурата или паралелът водят винаги до разногласия между двата пола

УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА

УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА дава издигане на интелекта

УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС СЛЪНЦЕТО

УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС СЛЪНЦЕТО.
Това съчетание дава на родения самобитен, интуитивен и изобретателен дух и го прави независим в своето поведение и външни лични прояви