Posts Tagged ‘УРАН’

Уран в ХІ дом

Ако Уран обаче е наранен, приятелите ще се превърнат в предатели или най-малкото ще служат на лицето дотолкова, колкото е необходимо за собствените им цели.

Уран в Х дом

Ако Уран е наранен, тези хора не ще успеят в нищо и ще срещнат само скърби, грижи, разочарования и несполуки.

Уран в ІХ дом

Ако Уран е наранен в ІХ дом, в частност от Марс, лицето става свиреп анархист, който не се спира дори пред проливане на кръв.

Уран в VІІІ дом

Ако обаче планетата е наранена, лицето попада в спорове във връзка със завещанието на починало лице.

Уран в VІІ дом

Такива хора са обикновено нещастни в брака

Уран в VІ дом

Във всеки случай, човек с Уран в това положение ще бъде много нервен и даже раздразнителен.

Уран в V дом

Човек с добре съчетан Уран в V дом не ще играе хазарт, но ако Уран е наранен, ще се изкуси и ще играе хазарт, от който ще претърпи големи загуби

Уран в ІV дом

Общественото мнение в родното му място ще е толкова враждебно спрямо него, щото това ще повлияе и на процеса

Уран в ІІІ дом

Нараненият в ІІІ дом Уран показва разправии със съседи, братя и сестри и вероятно скъсване на семейните връзки.

Уран във ІІ дом

За такива хора няма сигурно влагане на средства, защото най-непредвидени условия могат да настъпят