Posts Tagged ‘удоволствия’

ВАШЕТО ЩАСТИЕ В ЖИВОТА ВИ

Богатство, здраве, удоволствия са за повечето хора главната цел в живота и ако някой ги притежава, смята се и другите го смятат за щастлив.

Марс в ХІ дом

Марс в ХІ дом създава водачите на обществените слоеве, ентусиазирани любители на удоволствията

Юпитер в ЛЪВ

Юпитер в ЛЪВ дава открит характер, обединяващ воля и смелост

Юпитер в БЛИЗНАЦИ

Юпитер в БЛИЗНАЦИ дава литературен талант и успех