Posts Tagged ‘трудолюбив’

Марс в VІІ дом

Марс в VІІ дом дава способен, трудолюбив, активен и неуморим в усилията за благосъстояние съпруг; индивидуалност – склонна към доброжелателно разпореждане