Posts Tagged ‘толерантност’

Уран в І дом

Ако Уран е наранен, роденият ще защитава схващанията си против всички и против всичко до смърт