Posts Tagged ‘съпротивителен характер’

Уран в ЛЪВ

Лицето мрази всякакви условности и е силно привързано към хазарта.