Posts Tagged ‘слабоумно’

Нептун в ІІІ дом

Но когато Нептун е наранен, мисловността е долнокачествена.