Posts Tagged ‘САТУРН’

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА е един от признаците на тъжовния живот, защото лицето, поради своята меланхолична

САТУРН В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЛУНАТА

САТУРН В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЛУНАТА не е лошо, що се отнася до умствените качества

САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА

САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЛУНАТА придава на лицето всички най-добри сатурнови качества като го прави самоуверено

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

САТУРН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ показва, че лицето е изложено на неприятности и протакания

САТУРН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ

САТУРН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ С МЕРКУРИЙ прибавя към задълбочеността на разсъдъка – дар за предвиждане

САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ

САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ действа като юзда на променливия характер и му придава сериозност

САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА

САТУРН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА. Добрите качества на Венера са любов, приятелство