Posts Tagged ‘САТУРН’

Сатурн в ІХ дом

Сатурн в ІХ дом, когато е добре съчетан, дава задълбочен и съзерцателен ум

Сатурн в VІІІ дом

Сатурн в VІІІ дом, когато е добре поместен и в един от собствените си знаци

Сатурн в VІІ дом

Сатурн в VІІ дом означава, че съпругът ще има сатурнови качества: непорочност

Сатурн в VІ дом

Сатурн в VІ дом, ако е добре поместен, дава на лицето възможност да ръководи служащи

Сатурн в V дом

Сатурн в V дом, ако е в добро съчетания със Слънцето или с Юпитер, ще бъде благоприятен за спекулации в областта на къщи

Сатурн в ІV дом

Сатурн в ІV дом показва богатство, мъдро управление на къщи, земи, селски стопанства или мини

Сатурн в ІІІ дом

Сатурн в ІІІ дом, когато е добре съчетан, дава сериозен, умерен, разсъдлив и съзерцателен ум

Сатурн във ІІ дом

Сатурн във ІІ дом при добро съчетание, специално в своя знак и подем

Сатурн в І дом

Сатурн в І дом при добро съчетание е щастлив знак

САТУРН – ПЛАНЕТА НА СТРАДАНИЕТО

Ако ключовата дума на Слънцето е живот, основата на Сатурн е препятствието. Това е планетата на грохналостта и израждането.