Posts Tagged ‘САТУРН’

ПОВТОРЕНИ БРАКОВЕ

Ако Слънцето или Луната са в добри съчетания с няколко планети в двутелесен знак и особено ако тези знаци заемат VІІ дом, има вероятност за два и повече брака.

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ И БОГАТСТВО

От цялостта на звездослова може да се съди и за общественото положение, призванието, богатството и още за други условия, в които се развива живота на едно лице. ІІ, VІ, VІІІ и Х дом са обаче главните показатели по тези въпроси.

НАРАНЕН САТУРН КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Обикновено такива хора умират по много просташки начин и околните въздъхват облекчено.

Влияние на наранени управляващи планети

Когато планетите са наранени от съвпад, паралел, квадратура или противостоеж от други планети, специално от злотворците Марс, Сатурн, Уран, Нептун, те действат върху живота отрицателно.

САТУРН КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПЛАНЕТА

Когато Сатурн – сериозен, проницателен, задълбочен, в добро съчетание е управляваща планета, хората, родени под негово влияние, са дълбокомислещи и сериозни.

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН излага лицето на парични загуби

НЕПТУН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ СЪС САТУРН

НЕПТУН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ СЪС САТУРН дава добър аспект

НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС САТУРН

НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС САТУРН облагоприятства успех в сделки

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН дава непочтен, без скрупули и буен характер

УРАН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ СЪС САТУРН

УРАН В СЪВПАД ИЛИ ПАРАЛЕЛ СЪС САТУРН има същото въздействие, ако планетите са във Везни или Козирог