Posts Tagged ‘самоубийство’

Уран в РИБИ

Това съчетание прави лицето безгрижно, изложено на непредвидени нещастия, скандал или самоубийство.