Posts Tagged ‘родителите са богати’

Уран в ІV дом

Общественото мнение в родното му място ще е толкова враждебно спрямо него, щото това ще повлияе и на процеса